Для того щоб постійно відповідати цьому, компанія у своїй роботі дотримується чинної політики в галузі якості та безпеки, політики в галузі охорони навколишнього середовища, політики в галузі охорони праці та енергетичної політики.

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ
ПОЛІТИКА В СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ПОЛІТИКА В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА

Сертифікат

Для забезпечення високої якості та безпеки продукції виробничі процеси компанії «Санта Бремор» сертифіковані відповідно до систем менеджменту якості та безпеки НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points), ISO 9001, IFS (Standard for auditing guality and food safety of food products), BRС (Global standard food Safety), ISO 50001, ISO 14001.


logo

В 2002 році «Санта Бремор» першою в Білорусі отримала сертифікат відповідності системи управління якістю і безпекою на основі принципів HACCP (Hazard Analysis and critical Conrtrol Points) — аналізу ризиків і критичних точок контролю.

logo

В 2005 році компанія успішно пройшла сертифікацію системи менеджменту якості на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001. Наявність системного підходу в управлінні якістю дозволяє компанії досягати постійної якості продуктів харчування.

logo

В 2010 році «Санта Бремор» сертифікувала систему менеджменту з якості та безпеки на відповідність міжнародним стандартам IFS (Standard for auditing guality and food safety of food products) і BRC (Global standard food Safety).

logo

Наявність стандартів IFS і BRC підвищує довіру до компанії зі сторони великих вітчизняних і зарубіжних партнерів і дозволяє поставляти продукцію, що випускається в країни ЄС та інші європейські держави.

logo

В 2016 році «Санта Бремор» успішно пройшла сертифікацію на відповідність стандартам СТБ ISO 50001 і СТБ ISO 14001, підтвердивши впровадження та дотримання всіх вимог систем енергетичного та екологічного менеджменту. Впровадження систем енергетичного та екологічного менеджменту спрямоване на досягнення більшої енергоефективності та екологічної чистоти виробництва, більш раціональне використання природних ресурсів та збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь.

logo

Виробнича лабораторія компанії «Санта Бремор» акредитована в національній системі акредитації Республіки Білорусь на технічну компетентність відповідно до вимоги ДСТУ ІСО/IEC 17025-2019 і включена до Єдиного реєстру органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) Митного союзу, які здійснюють оцінку відповідності продукції вимогам технічних регламентів Митного союзу.